Podatność CVE-2016-5321


Publikacja: 2017-01-20

Opis:
The DumpModeDecode function in libtiff 4.0.6 and earlier allows attackers to cause a denial of service (invalid read and crash) via a crafted tiff image.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
libtiff 4.0.6 DumpModeDecode(): Ddos
Kaixiang Zhang
19.07.2016

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> Opensuse 
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-12/msg00017.html
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3762
http://www.securityfocus.com/bid/91209
https://security.gentoo.org/glsa/201701-16

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top