Podatność CVE-2016-5332


Publikacja: 2016-08-30   Modyfikacja: 2016-08-31

Opis:
Directory traversal vulnerability in VMware vRealize Log Insight 2.x and 3.x before 3.6.0 allows remote attackers to read arbitrary files via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/92448
http://www.securitytracker.com/id/1036619
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0011.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top