Podatność CVE-2016-5418


Publikacja: 2016-09-21

Opis:
The sandboxing code in libarchive 3.2.0 and earlier mishandles hardlink archive entries of non-zero data size, which might allow remote attackers to write to arbitrary files via a crafted archive file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Openshift 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux hpc node 
Redhat -> Enterprise linux hpc node eus 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Oracle -> Linux 
Libarchive -> Libarchive 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1844.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1850.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/08/09/2
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/linuxbulletinjul2016-3090544.html
http://www.securityfocus.com/bid/93165
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2016:1852
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2016:1853
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1362601
https://gist.github.com/anonymous/e48209b03f1dd9625a992717e7b89c4f
https://github.com/libarchive/libarchive/commit/dfd6b54ce33960e420fb206d8872fb759b577ad9
https://github.com/libarchive/libarchive/issues/746
https://security.gentoo.org/glsa/201701-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top