Podatność CVE-2016-5466


Publikacja: 2016-07-21

Opis:
Unspecified vulnerability in the Siebel Core - Server Framework component in Oracle Siebel CRM 8.1.1, 8.2.2, IP2014, IP2015, and IP2016 allows remote attackers to affect confidentiality via vectors related to Services, a different vulnerability than CVE-2016-3450 and CVE-2016-5460.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Siebel core-server framework 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
http://www.securityfocus.com/bid/91787
http://www.securityfocus.com/bid/91970
http://www.securitytracker.com/id/1036400

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top