Podatność CVE-2016-5646


Publikacja: 2017-01-06   Modyfikacja: 2017-01-07

Opis:
An exploitable heap overflow vulnerability exists in the Compound Binary File Format (CBFF) parser functionality of Lexmark Perceptive Document Filters library. A specially crafted CBFF file can cause a code execution. An attacker can send a malformed file to trigger this vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lexmark -> Perceptive document filters 

 Referencje:
http://www.talosintelligence.com/reports/TALOS-2016-0185/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top