Podatność CVE-2016-5759


Publikacja: 2017-09-08   Modyfikacja: 2017-09-09

Opis:
The mkdumprd script called "dracut" in the current working directory "." allows local users to trick the administrator into executing code as root.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Novell -> LEAP 
Novell -> Suse linux enterprise server 
Novell -> Suse linux enterprise desktop 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-10/msg00083.html
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-October/002337.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top