Podatność CVE-2016-5764


Publikacja: 2016-10-27   Modyfikacja: 2016-10-28

Opis:
Micro Focus Rumba FTP 4.X client buffer overflow makes it possible to corrupt the stack and allow arbitrary code execution. Fixed in: Rumba FTP 4.5 (HF 14668). This can only occur if a client connects to a malicious server.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Micro Focus Rumba FTP Client 4.x Stack Overflow
Umit Aksu
01.11.2016

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Rumba ftp 

 Referencje:
http://community.microfocus.com/microfocus/mainframe_solutions/rumba/w/knowledge_base/28731.rumba-ftp-4-x-security-update.aspx
http://www.securityfocus.com/bid/93974
https://www.exploit-db.com/exploits/40651/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top