Podatność CVE-2016-5765


Publikacja: 2016-11-29

Opis:
Administrative Server in Micro Focus Host Access Management and Security Server (MSS) and Reflection for the Web (RWeb) and Reflection Security Gateway (RSG) and Reflection ZFE (ZFE) allows remote unauthenticated attackers to read arbitrary files via a specially crafted URL that allows limited directory traversal. Applies to MSS 12.3 before 12.3.326 and MSS 12.2 before 12.2.342 and RSG 12.1 before 12.1.362 and RWeb 12.3 before 12.3.312 and RWeb 12.2 before 12.2.342 and RWeb 12.1 before 12.1.362 and ZFE 2.0.1 before 2.0.1.18 and ZFE 2.0.0 before 2.0.0.52 and ZFE 1.4.0 before 1.4.0.14.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Host access management and security server 
Microfocus -> Reflection for the web 
Microfocus -> Reflection security gateway 
Microfocus -> Reflection zfe 

 Referencje:
http://support.attachmate.com/techdocs/1704.html
http://www.securityfocus.com/bid/94579
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-16-618

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top