Podatność CVE-2016-5774


Publikacja: 2016-07-12

Opis:
The HTTPS server in Blue Coat PacketShaper S-Series 11.5.x before 11.5.3.2 might allow remote attackers to obtain sensitive credentials and other information via unspecified vectors, related to use of insecure cryptographic parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Blue coat -> Packetshaper s-series 

 Referencje:
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top