Podatność CVE-2016-5788


Publikacja: 2016-11-24   Modyfikacja: 2016-11-25

Opis:
General Electric (GE) Bently Nevada 3500/22M USB with firmware before 5.0 and Bently Nevada 3500/22M Serial have open ports, which makes it easier for remote attackers to obtain privileged access via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Bently nevada 3500/22m serial firmware 
GE -> Bently nevada 3500/22m usb firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93452
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-252-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top