Podatność CVE-2016-5799


Publikacja: 2016-08-23   Modyfikacja: 2016-08-24

Opis:
Moxa OnCell G3100V2 devices before 2.8 and G3111, G3151, G3211, and G3251 devices before 1.7 do not properly restrict authentication attempts, which makes it easier for remote attackers to obtain access via a brute-force attack.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
MOXA -> Oncell g3001 firmware 
MOXA -> Oncell g3100v2 firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-236-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top