Podatność CVE-2016-5874


Publikacja: 2016-07-22

Opis:
Siemens SIMATIC NET PC-Software before 13 SP2 allows remote attackers to cause a denial of service (OPC UA service outage) via crafted TCP packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Siemens -> Simatic net pc-software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/92110
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-453276.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top