Podatność CVE-2016-5919


Publikacja: 2017-02-16

Opis:
IBM Security Access Manager for Web 7.0.0, 8.0.0, and 9.0.0 uses weaker than expected cryptographic algorithms that could allow an attacker to decrypt highly sensitive information. IBM Reference #: 1996868.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 7.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 
IBM -> Security access manager for mobile 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21996868
http://www.securitytracker.com/id/1037855

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top