Podatność CVE-2016-6245


Publikacja: 2017-03-07

Opis:
OpenBSD 5.8 and 5.9 allows local users to cause a denial of service (kernel panic) via a large size in a getdents system call.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://www.openbsd.org/errata58.html
http://www.openbsd.org/errata59.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/14/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/17/7
http://www.securityfocus.com/bid/91805

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top