Podatność CVE-2016-6427


Publikacja: 2016-10-06

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) 8.5.4 through 9.1(1), as used in Unified Contact Center Express 10.0(1) through 11.0(1), allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users, aka Bug IDs CSCuy75036 and CSCuy81654.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified contact center express 
Cisco -> Unified intelligence center 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161005-ucis3
http://www.securityfocus.com/bid/93418
http://www.securitytracker.com/id/1036953

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top