Podatność CVE-2016-6467


Publikacja: 2016-12-13   Modyfikacja: 2016-12-14

Opis:
A vulnerability in IPv6 packet fragment reassembly of StarOS for Cisco Aggregation Services Router (ASR) 5000 Series Switch could allow an unauthenticated, remote attacker to cause an unexpected reload of the Network Processing Unit (NPU) process. More Information: CSCva84552. Known Affected Releases: 20.0.0 21.0.0 21.0.M0.64702. Known Fixed Releases: 21.0.0 21.0.0.65256 21.0.M0.64970 21.0.V0.65150 21.1.A0.64973 21.1.PP0.65270 21.1.R0.65130 21.1.R0.65135 21.1.VC0.65203.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Asr 5000 series software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94772
http://www.securitytracker.com/id/1037416
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161207-asr

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top