Podatność CVE-2016-6493


Publikacja: 2016-08-19   Modyfikacja: 2016-08-20

Opis:
Citrix XenApp 6.x before 6.5 HRP07 and 7.x before 7.9 and Citrix XenDesktop before 7.9 might allow attackers to weaken an unspecified security mitigation via vectors related to memory permission.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Citrix -> Xenapp 
Citrix -> Xendesktop 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX215460
http://www.securityfocus.com/bid/92316
http://www.securitytracker.com/id/1036539

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top