Podatność CVE-2016-6554


Publikacja: 2018-07-13   Modyfikacja: 2018-07-14

Opis:
Synology NAS servers DS107, firmware version 3.1-1639 and prior, and DS116, DS213, firmware versions prior to 5.2-5644-1, use non-random default credentials of: guest:(blank) and admin:(blank) . A remote network attacker can gain privileged access to a vulnerable device.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Synology -> Ds107 firmware 
Synology -> Ds116 firmware 
Synology -> Ds213 firmware 

 Referencje:
https://www.kb.cert.org/vuls/id/404187
https://www.securityfocus.com/bid/93805
https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DS213

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top