Podatność CVE-2016-6651


Publikacja: 2016-09-29   Modyfikacja: 2016-09-30

Opis:
The UAA /oauth/token endpoint in Pivotal Cloud Foundry (PCF) before 243; UAA 2.x before 2.7.4.8, 3.x before 3.3.0.6, and 3.4.x before 3.4.5; UAA BOSH before 11.7 and 12.x before 12.6; Elastic Runtime before 1.6.40, 1.7.x before 1.7.21, and 1.8.x before 1.8.2; and Ops Manager 1.7.x before 1.7.13 and 1.8.x before 1.8.1 allows remote authenticated users to gain privileges by leveraging possession of a token.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pivotal software -> Cloud foundry 
Pivotal software -> Cloud foundry elastic runtime 
Pivotal software -> Cloud foundry ops manager 
Pivotal software -> Cloud foundry uaa 
Pivotal software -> Cloud foundry uaa bosh 

 Referencje:
https://pivotal.io/security/cve-2016-6651

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top