Podatność CVE-2016-6905


Publikacja: 2016-10-03   Modyfikacja: 2016-10-04

Opis:
The read_image_tga function in gd_tga.c in the GD Graphics Library (aka libgd) before 2.2.3 allows remote attackers to cause a denial of service (out-of-bounds read) via a crafted TGA image.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> LEAP 
Novell -> Opensuse 
Libgd -> Libgd 

 Referencje:
http://libgd.github.io/release-2.2.3.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00121.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00078.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/08/23/1
http://www.securityfocus.com/bid/91743
https://github.com/libgd/libgd/commit/01c61f8ab110a77ae64b5ca67c244c728c506f03
https://github.com/libgd/libgd/commit/3c2b605d72e8b080dace1d98a6e50b46c1d12186
https://github.com/libgd/libgd/issues/248
https://github.com/libgd/libgd/pull/251

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top