Podatność CVE-2016-6915


Publikacja: 2017-04-24   Modyfikacja: 2017-04-25

Opis:
Stack-based buffer overflow in nvhost_job.c in the NVIDIA video driver for Android, Shield TV before OTA 3.3, Shield Table before OTA 4.4, and Shield Table TK1 before OTA 1.5.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nvidia -> Shield tablet tk1 firmware 
Nvidia -> Shield tablet firmware 
Nvidia -> Shield tv firmware 
Nvidia -> Video driver 

 Referencje:
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4276/~/security-bulletin%3A-nvidia-shield-contains-multiple-vulnerabilities-in
http://www.securityfocus.com/bid/94667
https://source.android.com/security/bulletin/2016-12-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top