Podatność CVE-2016-7090


Publikacja: 2016-09-29

Opis:
The integrated web server on Siemens SCALANCE M-800 and S615 modules with firmware before 4.02 does not set the secure flag for the session cookie in an https session, which makes it easier for remote attackers to capture this cookie by intercepting its transmission within an http session.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siemens -> Scalance m-800 firmware 
Siemens -> Scalance s615 firmware 

 Referencje:
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-342135.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-271-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top