Podatność CVE-2016-7233


Publikacja: 2016-11-10

Opis:
Microsoft Word 2007, Office 2010 SP2, Word 2010 SP2, Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, Word Viewer, Office Compatibility Pack SP3, Word Automation Services on SharePoint Server 2013 SP1, and Office Web Apps 2010 SP2 allow remote attackers to obtain sensitive information from process memory or cause a denial of service (out-of-bounds read) via a crafted Office document, aka "Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Excel for mac 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> WORD 
Microsoft -> Word automation services 
Microsoft -> Word for mac 
Microsoft -> Word viewer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94031
http://www.securitytracker.com/id/1037246
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-133
https://www.verisign.com/en_US/security-services/security-intelligence/vulnerability-reports/articles/index.xhtml?id=1232

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top