Podatność CVE-2016-7561


Publikacja: 2016-10-05

Opis:
Fortinet FortiWLC 6.1-2-29 and earlier, 7.0-9-1, 7.0-10-0, 8.0-5-0, 8.1-2-0, and 8.2-4-0 allow administrators to obtain sensitive user credentials by reading the pam.log file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiwlc 

 Referencje:
http://fortiguard.com/advisory/FG-IR-16-030

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top