Podatność CVE-2016-8023


Publikacja: 2017-03-14   Modyfikacja: 2017-03-15

Opis:
Authentication bypass by assumed-immutable data vulnerability in Intel Security VirusScan Enterprise Linux (VSEL) 2.0.3 (and earlier) allows remote unauthenticated attacker to bypass server authentication via a crafted authentication cookie.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
McAfee Virus Scan Enterprise For Linux Remote Code Execution
Andrew Fasano
14.12.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Virusscan enterprise 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94823
http://www.securitytracker.com/id/1037433
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10181

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top