Podatność CVE-2016-8031


Publikacja: 2017-03-28

Opis:
Software Integrity Attacks vulnerability in Intel Security Anti-Virus Engine (AVE) 5200 through 5800 allows local users to bypass local security protection via a crafted input file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Anti-malware scan engine for freebsd 
Mcafee -> Anti-malware scan engine for windows 
Mcafee -> Anti-malware scan engine for hp-ux 
Mcafee -> Anti-malware scan engine for aix 
Mcafee -> Anti-malware scan engine for linux 
Mcafee -> Anti-malware scan engine for sun solaris 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/97142
http://www.securitytracker.com/id/1038159
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10191

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top