Podatność CVE-2016-8277


Publikacja: 2016-10-03

Opis:
Huawei USG9520, USG9560, and USG9580 unified security gateways with software before V300R001C01SPCa00 allow remote authenticated users to cause a denial of service (device restart) via an unspecified command parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Usg9520 
Huawei -> Usg9560 
Huawei -> Usg9580 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20160921-01-firewall-en
http://www.securityfocus.com/bid/93097

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top