Podatność CVE-2016-8362


Publikacja: 2017-02-13   Modyfikacja: 2017-02-14

Opis:
An issue was discovered in Moxa OnCell OnCellG3470A-LTE, AWK-1131A/3131A/4131A Series, AWK-3191 Series, AWK-5232/6232 Series, AWK-1121/1127 Series, WAC-1001 V2 Series, WAC-2004 Series, AWK-3121-M12-RTG Series, AWK-3131-M12-RCC Series, AWK-5232-M12-RCC Series, TAP-6226 Series, AWK-3121/4121 Series, AWK-3131/4131 Series, and AWK-5222/6222 Series. Any user is able to download log files by accessing a specific URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Awk-5232-m12-rcc firmware 
MOXA -> Awk-3191 firmware 
MOXA -> Awk-3131a firmware 
MOXA -> Awk-6232 firmware 
MOXA -> Awk-1127 firmware 
MOXA -> Wac-2004 firmware 
MOXA -> Awk-5232 firmware 
MOXA -> Awk-1121 firmware 
MOXA -> Wac-1001 v2 firmware 
MOXA -> Awk-3121-m12-rtg firmware 
MOXA -> Awk-1131a firmware 
MOXA -> Awk-4131a firmware 
MOXA -> Awk-3131-m12-rcc firmware 
MOXA -> Oncellg3470a-lte firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94092
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-308-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top