Podatność CVE-2016-8363


Publikacja: 2017-02-13   Modyfikacja: 2017-02-14

Opis:
An issue was discovered in Moxa OnCell OnCellG3470A-LTE, AWK-1131A/3131A/4131A Series, AWK-3191 Series, AWK-5232/6232 Series, AWK-1121/1127 Series, WAC-1001 V2 Series, WAC-2004 Series, AWK-3121-M12-RTG Series, AWK-3131-M12-RCC Series, AWK-5232-M12-RCC Series, TAP-6226 Series, AWK-3121/4121 Series, AWK-3131/4131 Series, and AWK-5222/6222 Series. User is able to execute arbitrary OS commands on the server.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Awk-5232-m12-rcc firmware 
MOXA -> Awk-3191 firmware 
MOXA -> Awk-3131a firmware 
MOXA -> Awk-6232 firmware 
MOXA -> Awk-1127 firmware 
MOXA -> Wac-2004 firmware 
MOXA -> Awk-5232 firmware 
MOXA -> Awk-1121 firmware 
MOXA -> Wac-1001 v2 firmware 
MOXA -> Awk-3121-m12-rtg firmware 
MOXA -> Awk-1131a firmware 
MOXA -> Awk-4131a firmware 
MOXA -> Awk-3131-m12-rcc firmware 
MOXA -> Oncellg3470a-lte firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94092
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-308-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top