Podatność CVE-2016-8491


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
The presence of a hardcoded account named 'core' in Fortinet FortiWLC allows attackers to gain unauthorized read/write access via a remote shell.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.4/10
9.2/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiwlc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94186
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-16-065

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top