Podatność CVE-2016-8495


Publikacja: 2017-02-13

Opis:
An improper certificate validation vulnerability in Fortinet FortiManager 5.0.6 through 5.2.7 and 5.4.0 through 5.4.1 allows remote attacker to spoof a trusted entity by using a man-in-the-middle (MITM) attack via the Fortisandbox devices probing feature.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96157
http://www.securitytracker.com/id/1037805
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-16-055

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top