Podatność CVE-2016-8732


Publikacja: 2018-04-24

Opis:
Multiple security flaws exists in InvProtectDrv.sys which is a part of Invincea Dell Protected Workspace 5.1.1-22303. Weak restrictions on the driver communication channel and additional insufficient checks allow any application to turn off some of the protection mechanisms provided by the Invincea product.

Typ:

CWE-275

(Permission Issues)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sophos -> Invincea dell protected workspace 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99360
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2016-0246

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top