Podatność CVE-2016-8773


Publikacja: 2017-04-02   Modyfikacja: 2017-04-03

Opis:
Huawei S5300 with software V200R003C00, V200R007C00, V200R008C00, V200R009C00; S5700 with software V200R001C00, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R005C03, V200R007C00, V200R008C00, V200R009C00; S6300 with software V200R003C00, V200R005C00, V200R008C00, V200R009C00; S6700 with software V200R001C00, V200R001C01, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R008C00, V200R009C00; S7700 with software V200R007C00, V200R008C00, V200R009C00; S9300 with software V200R007C00, V200R008C00, V200R009C00; S9700 with software V200R007C00, V200R008C00, V200R009C00; and S12700 with software V200R007C00, V200R007C01, V200R008C00, V200R009C00 allow the attacker to cause a denial of service condition by sending malformed MPLS packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Huawei -> S5300 firmware 
Huawei -> S5700 firmware 
Huawei -> S6300 firmware 
Huawei -> S9700 firmware 
Huawei -> S7700 firmware 
Huawei -> S6700 firmware 
Huawei -> S12700 firmware 
Huawei -> S9300 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20161111-01-mpls-en
http://www.securityfocus.com/bid/94285

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top