Podatność CVE-2016-8785


Publikacja: 2018-03-09   Modyfikacja: 2018-03-10

Opis:
Huawei S12700 V200R007C00, V200R008C00, S5700 V200R007C00, S7700 V200R002C00, V200R005C00, V200R006C00, V200R007C00, V200R008C00, S9700 V200R007C00 have an input validation vulnerability. Due to the lack of input validation, an attacker may craft a malformed packet and send it to the device using VRP, causing the device to display additional memory data and possibly leading to sensitive information leakage.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> S12700 firmware 
Huawei -> S5700 firmware 
Huawei -> S7700 firmware 
Huawei -> S9700 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20161228-04-vrp-en
http://www.securityfocus.com/bid/95149

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top