Podatność CVE-2016-8863


Publikacja: 2017-03-07

Opis:
Heap-based buffer overflow in the create_url_list function in gena/gena_device.c in Portable UPnP SDK (aka libupnp) before 1.6.21 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) or possibly execute arbitrary code via a valid URI followed by an invalid one in the CALLBACK header of an SUBSCRIBE request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libupnp project -> Libupnp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/92849
https://security.gentoo.org/glsa/201701-52
https://sourceforge.net/p/pupnp/bugs/133/
https://sourceforge.net/p/pupnp/code/ci/master/tree/ChangeLog
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3736
https://www.tenable.com/security/research/tra-2017-10

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top