Podatność CVE-2016-8937


Publikacja: 2017-10-05

Opis:
The IBM Tivoli Storage Manager (IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1) default authentication protocol is vulnerable to a brute force attack due to disclosing too much information during authentication. An attacker could gain user or administrative access to the TSM server. IBM X-Force ID: 118750.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007935
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/118750

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top