Podatność CVE-2016-8939


Publikacja: 2017-06-07

Opis:
IBM Tivoli Storage Manager (IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1) clients/agents store password information in the Windows Registry in a manner which can be compromised. IBM X-Force ID: 118790.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22003738
http://www.securityfocus.com/bid/98783
http://www.securitytracker.com/id/1038607
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/118790
https://improsec.com/blog/vulnerability-in-tsm

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top