Podatność CVE-2016-9028


Publikacja: 2016-10-28

Opis:
Unauthorized redirect vulnerability in Citrix NetScaler ADC before 10.1 135.8, 10.5 61.11, 11.0 65.31/65.35F and 11.1 47.14 allows a remote attacker to steal session cookies of a legitimate AAA user via manipulation of Host header.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler application delivery controller firmware 

 Referencje:
https://support.citrix.com/article/CTX218361

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top