Podatność CVE-2016-9166


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
NetIQ eDirectory versions prior to 9.0.2, under some circumstances, could be susceptible to downgrade of communication security.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Netiq edirectory 

 Referencje:
https://www.netiq.com/documentation/edirectory-9/edirectory902_releasenotes/data/edirectory902_releasenotes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top