Podatność CVE-2016-9167


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
NDSD in Novell eDirectory before 9.0.2 did not calculate ACLs on LDAP objects across partition boundaries correctly, which could lead to a privilege escalation by modifying user attributes that would otherwise be filtered by an ACL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/97315
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7016794

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top