Podatność CVE-2016-9203


Publikacja: 2016-12-13   Modyfikacja: 2016-12-14

Opis:
A vulnerability in the Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) feature of Cisco ASR 5000 Series Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a reload of the ipsecmgr process. More Information: CSCvb38398. Known Affected Releases: 20.2.3 20.2.3.65026. Known Fixed Releases: 21.1.M0.65431 21.1.PP0.65733 21.1.R0.65467 21.1.R0.65496 21.1.VC0.65434 21.1.VC0.65489 21.2.A0.65437.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Asr 5000 series software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94790
http://www.securitytracker.com/id/1037413
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161207-asr1

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top