Podatność CVE-2016-9346


Publikacja: 2017-02-13   Modyfikacja: 2017-02-14

Opis:
An issue was discovered in Moxa MiiNePort E1 versions prior to 1.8, E2 versions prior to 1.4, and E3 versions prior to 1.1. Configuration data are stored in a file that is not encrypted.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Miineport e1 firmware 
MOXA -> Miineport e2 firmware 
MOXA -> Miineport e3 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94783
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-343-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top