Podatność CVE-2016-9347


Publikacja: 2017-02-13   Modyfikacja: 2017-02-14

Opis:
An issue was discovered in Emerson SE4801T0X Redundant Wireless I/O Card V13.3, and SE4801T1X Simplex Wireless I/O Card V13.3. DeltaV Wireless I/O Cards (WIOC) running the firmware available in the DeltaV system, release v13.3, have the SSH (Secure Shell) functionality enabled unnecessarily.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Emerson -> Se4801t0x redundant wireless i/o card firmware 
Emerson -> Se4801t1x simplex wireless i/o card firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94586
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-334-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top