Podatność CVE-2016-9361


Publikacja: 2017-02-13

Opis:
An issue was discovered in Moxa NPort 5110 versions prior to 2.6, NPort 5130/5150 Series versions prior to 3.6, NPort 5200 Series versions prior to 2.8, NPort 5400 Series versions prior to 3.11, NPort 5600 Series versions prior to 3.7, NPort 5100A Series & NPort P5150A versions prior to 1.3, NPort 5200A Series versions prior to 1.3, NPort 5150AI-M12 Series versions prior to 1.2, NPort 5250AI-M12 Series versions prior to 1.2, NPort 5450AI-M12 Series versions prior to 1.2, NPort 5600-8-DT Series versions prior to 2.4, NPort 5600-8-DTL Series versions prior to 2.4, NPort 6x50 Series versions prior to 1.13.11, NPort IA5450A versions prior to v1.4. Administration passwords can be retried without authenticating.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Nport 5100 series firmware 
MOXA -> Nport 5400 series firmware 
MOXA -> Nport 5600 series firmware 
MOXA -> Nport 5100a series firmware 
MOXA -> Nport p5150a series firmware 
MOXA -> Nport 5200 series firmware 
MOXA -> Nport 6100 series firmware 
MOXA -> Nport 5200a series firmware 
MOXA -> Nport 5x50a1-m12 series firmware 
MOXA -> Nport 5600-8-dtl series firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/85965
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-336-02

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top