Podatność CVE-2016-9398


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
The jpc_floorlog2 function in jpc_math.c in JasPer before 1.900.17 allows remote attackers to cause a denial of service (assertion failure) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise server 
SUSE -> Linux enterprise desktop 
SUSE -> Linux enterprise server for raspberry pi 
SUSE -> Linux enterprise software development kit 
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse -> LEAP 
Jasper project -> Jasper 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01/msg00008.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01/msg00009.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/11/17/1
http://www.securityfocus.com/bid/94382
https://blogs.gentoo.org/ago/2016/11/16/jasper-multiple-assertion-failure
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1396980

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top