Podatność CVE-2016-9401


Publikacja: 2017-01-23

Opis:
popd in bash might allow local users to bypass the restricted shell and cause a use-after-free via a crafted address.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
GNU -> BASH 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0725.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/11/17/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/11/17/9
http://www.securityfocus.com/bid/94398
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1931
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00028.html
https://security.gentoo.org/glsa/201701-02

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top