Podatność CVE-2017-0108


Publikacja: 2017-03-16   Modyfikacja: 2017-03-17

Opis:
The Windows Graphics Component in Microsoft Office 2007 SP3; 2010 SP2; and Word Viewer; Skype for Business 2016; Lync 2013 SP1; Lync 2010; Live Meeting 2007; Silverlight 5; Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1; and Windows 7 SP1 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web site, aka "Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability." This vulnerability is different from that described in CVE-2017-0014.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Word viewer 
Microsoft -> LYNC 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Skype for business 
Microsoft -> Live meeting 
Microsoft -> Silverlight 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96722
http://www.securitytracker.com/id/1038002
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0108
https://www.exploit-db.com/exploits/41647/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top