Podatność CVE-2017-0256


Publikacja: 2017-05-12

Opis:
A spoofing vulnerability exists when the ASP.NET Core fails to properly sanitize web requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.viewfeatures 
Microsoft -> Asp.net 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.formatters.xml 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.razor.host 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.abstractions 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.webapicompatshim 
Microsoft -> System.net.security 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.core 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc 
Microsoft -> System.net.http.winhttphandler 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.dataannotations 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.cors 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.razor 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.formatters.json 
Microsoft -> System.net.http 
Microsoft -> System.text.encodings.web 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.apiexplorer 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.taghelpers 
Microsoft -> System.net.websockets.client 
Microsoft -> Microsoft.aspnetcore.mvc.localization 

 Referencje:
https://github.com/aspnet/Announcements/issues/239

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top