Podatność CVE-2017-1000212


Publikacja: 2017-11-17

Opis:
Elixir's vim plugin, alchemist.vim is vulnerable to remote code execution in the bundled alchemist-server. A malicious website can execute requests against an ephemeral port on localhost that are then evaluated as elixir code.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alchemist-elixir -> Alchemist-server 

 Referencje:
https://github.com/tonini/alchemist-server/issues/14

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top