Podatność CVE-2017-1000227


Publikacja: 2017-11-17   Modyfikacja: 2017-11-18

Opis:
Stored XSS in Salutation Responsive WordPress + BuddyPress Theme version 3.0.15 could allow logged-in users to do almost anything an admin can

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Parallelus -> Salutation 

 Referencje:
https://security.dxw.com/advisories/stored-xss-salutation-theme/
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9734

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top